Hong Kong Ten Outstanding Young Persons Awardee 2006